ACORD DE LICENȚĂ A UTILIZATORULUI FINAL

Aceasta este o licenţă de utilizare (şi nu un contract de vânzare) între Dumneavoastră, ca şi "Utilizator Final" (End-User) şi Rosistem.

PRIN INSTALAREA SOFTWARE-ULUI ŞI ACCEPTAREA ACORDULUI DE LICENŢĂ ("ACORD"), DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENELE MENŢIONATE MAI JOS. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACESTE TERMENE, VĂ RUGĂM SĂ NU INSTALAŢI, UTILIZAŢI ŞI/SAU SĂ COPIAŢI ACEST SOFTWARE. DUMNEAVOASTRĂ TREBUIE SĂ-L DEZINSTALAŢI ŞI SĂ-L ŞTERGEŢI.

I. TERMENELE ŞI CONDIŢIILE LICENŢEI

1. Acordarea Licenţei

Acest Acord permite să instalaţi şi să utilizaţi o singură copie a Software-ului achiziţionat cu licenţa de utilizare pe un singur calculator, procurat în orice fel, netransferabil şi folosit împreună cu elementele care îl însoţesc (inclusiv documentaţie şi manual). În funcţie de tipul de licenţiere puteţi să primiţi acordul pentru a fi instalat pe mai multe calculatoare ori în reţea. Acest lucru trebuie să fie specificat în certificatul de licenţiere.

Licenţa acordată este validă şi atunci când este procurată print-un distribuitor sau partener, dar trebuie sa fiţi de acord cu termenele Acordului de Licenţă.

2. Dreptul de autor

Software-ul este proprietatea Rosistem sau a licenţiatorilor şi este protejat de legea drepturilor de autor; unele elemente pot fi protejate de legislaţia internaţională. Toate drepturile, drepturile intelectuale, proprietatea şi drepturile de autor ale acestui Software şi orice copie făcută vor rămâne în proprietatea Rosistem. Copii neautorizate ale Software-ului sau nerespectarea Acordului de Licenţă, vor conduce la anularea licenţei.

Unele produse Software care sunt obiectul acestui acord pot să conţină pachete de actualizare redistribuibile ale unor autori terţi. Licenţa acoperă o utilizare non-exclusivă, fără drept de autor, netransferabil, neataşabil, revocabil, limitat pentru a utiliza şi reproduce Componenta Software Redistribuibilă în special pentru interese personale şi operaţiuni de afaceri interne. Prin instalarea acestor componente pe sistemul Dumneavoastră sunteţi de acord că dispuneţi o copie licenţiată validă a Produsului Licenţiat pentru care această Componentă Software Redistribuibilă este necesară. Orice altă dispoziţie a acestui Acord se referă şi la Componenta Software Redistribuibilă ale unor autori terţi.

Unele produse Software pot fi folosite numai împreună cu soluţii terţe, cum ar fi motoare de baze de date. În acest caz Clientul este responsabil pentru procurarea licenţei pentru baza de date (dacă este necesară), dacă nu este expres specificat de către Rosistem. Alte Acorduri de Licenţă de la autori terţi trebuie să fie acceptate pentru a folosi Software-ul. În nici un caz Rosistem sau licenţiatorii nu vor fi responsabili pentru orice daună (incluzând, fără limitaţii, daune prin pierderea profitului afacerii, întreruperea, pierderea informaţiilor sau orice altă pierdere materială) rezultând din utilizarea sau imposibilitatea de utilizarea a Software-ului. Rosistem nu răspunde pentru daunele cauzate din folosirea soluţiilor terţe, dacă acordul de licenţă nu a fost acceptat de către Client, în aceste cazuri Clientul este responsabil integral.

3. Drepturi şi Limitări

Ca şi Utilizator Final aveţi dreptul pentru:
a) instalarea Software-ului pe un singur calculator, cu excepţia cazului când este specificat altfel, sau dacă este expres specificat în certificatul de licenţiere;
b) crearea unei (1) singure copie de siguranţă a kitului de instalare a Software-ului pe un suport numai-citibil din motive de protecţie, conţinând toate elementele care însoţesc;
c) transfer fizic de pe un calculator pe altul, dacă la terminarea procesului va rămâne pe un singur calculator (dacă licenţa Dumneavoastră permite şi nu a fost emis pe o amprentă hardware specificată).

Ca şi Utilizator Final nu aveţi dreptul pentru
a) a folosi pe mai mult decât un singur calculator, în reţea sau pe un sistem cu mai mulţi utilizatori, cu excepţia cazului când aceasta a fost specificată în certificatul de licenţă;
b) a modifica, transforma, decompila, dezasambla, sparge sau copia – cu excepţia unei copie din motive de siguranţă – Software-ul sau elementele care îl însoţesc;
c) închiria, împrumuta sau subcontracta orice drept de folosinţă a Software-ului în orice format la orice persoană fără permisia în scris sau sub un contract valid cu Rosistem;
d) a detaşa orice notă de proprietate, drept, eticheta sau semn a Software-ului.

4. Actualizări şi Îmbunătăţiri

Dumneavoastră aveţi posibilitatea de a întreţine Software-ul prin Actualizări (Updates) şi Îmbunătăţiri (Upgrade).
Un Update este o versiune mai nouă lansată a Software-ului existent (în principiu cu schimbări minore) şi este dat gratis de Rosistem (dacă nu este specificat altfel). Un Upgrade este o îmbunătăţire funcţională majoră a Software-ului care se poate cumpăra sau acoperi printr-un Acord de Întreţinere. Dacă Dumnevoastră decideţi să instalaţi o Actualizare; termenii acestui Acord se referă şi la aceste Actualizări. Dacă aţi cumpărat o Îmbunătăţire, dreptul Dumneavoastră de a instala şi a folosi acest Software va fi limitat ori la versiunea originală ori la versiunea Îmbunătăţită, dar nu la amândouă, în concordanţă cu termenii acestui Acord. Pentru evitarea îndoielilor, acest Acord permite să instalaţi numai şi numai o singură versiune (ori versiunea originală ori versiunea Upgrade dacă nu este specificat altfel) a Software-ului la un moment dat şi sunteţi de acord că nu folosiţi, transferaţi sau permiteţi unei terţe părţi folosirea versiunii pe care Dumneavoastră nu o folosiţi.

5. Durata acordului

Acest acord este valid pentru o perioada nedeterminată de timp din momentul achiziţionării sau poate sa fie acoperit pentru o perioadă determinată sau până ce este cumpărat un serviciu ataşat la el (întreţinere, SaS – Software ca şi Service). În cazul unei violări a oricărei obligaţii stipulate în acest acord de către Utilizatorul Final, Rosistem este îndreptăţit să termine acest Acord în mod extraordinar şi imediat prin revocarea licenţei fără a returna contravaloarea licenţei.

II. CLAUZE FINALE

SOFTWARE-UL A FOST PROIECTAT PENTRU UN SCOP ANUME ŞI A FOST LIVRAT "AȘA CUM ESTE". ROSISTEM NEAGĂ ORICE ALTE GARANŢII SAU CONDIŢII, ÎN MOD EXPRESS, IMPLICAT SAU STATUTAR, INCLUZÂND CELE CU REFERIRE LA COMERCIALIZAREA, SETARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ACURATEŢE SAU NECOMPLETAREA REZULTATELOR, CONFORMITATE CU DESCRIERE ŞI NEÎNCĂLCARE. PRIN FOLOSIREA ACESTUI SOFTWARE DUMNEAVOASTRĂ PUTEŢI SĂ VIOLAŢI DREPTURI DE AUTOR ŞI SĂ FIŢI SUBIECTUL UNEI PLĂȚI DE DAUNE INTERESE. DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR DE DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ, AR TREBUI SĂ CONTACTAŢI REPREZENTANTUL DUMNEAVOASTRĂ LEGAL PENTRU CONSULTANŢĂ. DUMNEAVOASTRĂ VĂ ASUMAŢI RESPONSABILITATE DEPLINĂ DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL ŞI PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE.

Rosistem menţine dreptul de a schimba specificaţiile sau conţinutul fără notificare prealabilă. Folosirea acestui produs este subiectul pentru acceptarea Acordului de Licenţă a Utilizatorului Final în momentul instalării Software-ului.

Actualizat la 25.01.2013
Despre Rosistem

Rosistem a dezvoltat şi implementat cu succes o serie de soluţii software pentru companiile ce se confruntă cu dificultăţi în gestionarea activelor, a forţei de vânzări şi de management depozit sau pentru a identifica activele companiei.

Detalii
Lucruri ce fac diferența

Descoperă "Lucruri ce fac diferența" pentru a afla ce ne diferenţiază de alte companii.

Detalii
Urmăriţi-ne

Suntem pe YouTube, Facebook, Linked In, SlideShare, etc. Găsiţi-ne pe site-urile dumneavoastră preferate de socializare ca să aflați despre cele mai recente actualizări de produse, noutăţi și știri, precum şi cele mai noi produse lansate.